Rozwiązania indywidualne / domowe

Pompy ciepła gruntowe

Pompy ciepła w przeciągu ostatnich lat zyskały ogromną popularność, zaś ich wykorzystanie co roku kształtuje się na coraz to wyższym poziomie. Zadowoleni użytkownicy oraz rozrastająca się branża ciepłownicza to dowód na to, że pompy ciepła są połączeniem opłacalności, oszczędności oraz niezawodności.

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, którego specyfika opiera się o wykorzystanie energii z zewnątrz. Grunt poprzez ogrzanie promieniami słonecznymi magazynuje energię oraz ciepło, które zalega w jego warstwach. By energia ta została wykorzystana zaprojektowane zostały urządzenia odnawialne, których zadaniem jest pozyskiwać oraz wykorzystywać skumulowane ciepło. Właśnie takim urządzeniem jest gruntowa pompa ciepła.

Temperatura gruntu jest stała, a wiec raz zagospodarowane ciepło poprzez gruntową pompę ciepła jest dostępne przez cały rok, niezależnie od temperatury otoczenia i pory roku. Urządzenie to chłonąc ciepło z określonego obszaru (gruntu), umożliwia wykorzystanie go w innym miejscu np. budynku. Co więcej spełnia ono dwie funkcje, gdyż

w sezonie letnim proces jest odwrócony i to Ziemia absorbuje ciepło pochodzące z domu, wymieniając je na chłodne powietrze.

Co warto wiedzieć?

GRUNTOWA POMPA CIEPŁA POMAGA ZAOSZCZĘDZIĆ, GDYŻ DLA KAŻDEGO POBRANEGO 1 kW GENEROWANE JEST 5 KOLEJNYCH. EFEKT? WSKAŹNIK OPŁACALNOŚCI NA BARDZO WYSOKIM POZIOMIE, OSZCZĘDNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ.

Idealne rozwiązanie ?

Gruntowa pompa ciepła Domito, która została stworzona z myślą o najbardziej wymagających klientach. Znajdziesz w niej wszystko to, co oferują najwięksi zagraniczni producenci. Możesz nie tylko taniej ogrzewać budynek, ale także chłodzić go latem i podgrzewać ciepłą wodę użytkową. Pompa ciepła Domito jest również gotowa do integracji z rozwiązaniami fotowoltaicznymi, a także wykorzystującymi energię wiatru.

Nasze pompy to szereg zalet:

 1. Kontrola i monitorowanie za pomocą aplikacji webowej (internetowej) Cypis oraz aplikacji mobilnej w telefonie.
 2. Możliwość rozszerzenia o elementy automatyki budynkowej.
 3. Wbudowany innowacyjny system dystrybucji ciepła z wykorzystaniem autorskiego „bloku zaworów” dla poszczególnych obiegów.
 4. Wewnętrzny pomiar ilości zużytej energii elektrycznej.
 5. Wewnętrzny pomiar ilości przepływającej cieczy dolnego i górnego źródła ciepła z wykorzystaniem przepływomierzy ultradźwiękowych.
 6. Wewnętrzna grupa bezpieczeństwa dolnego i górnego źródła ciepła (naczynie wzbiorcze, filtr, zawór odpowietrzający wraz z pomiarem wysokości słupa cieczy).
 7. Możliwość wewnętrznej integracji chłodzenia pasywnego lub aktywnego.
 8. Szeroki zakres mocy od 10kW do nawet 160kW to doskonałe rozwiązanie zarówno dla domów jednorodzinnych jak i dużych obiektów np. przemysłowych.
 9. Wysoki współczynnik efektywności COP dzięki zoptymalizowanej sprężarce typu Scroll.
 10. Trwałość i długowieczność dzięki najwyższej jakości polskiego produktu.
 11. Active flow control to technologia pozwalająca na podejście całościowe do przepływu czynnika roboczego (chłodniczego w układzie termodynamicznym) charakteryzująca się pełnym monitoringiem oraz sterowaniem na każdym etapie w tym szczególnie zwrócenie uwagi na przemianę fazową czynnika. Podejście takie jest możliwe dzięki zastosowaniu autorskich algorytmów pracy i posiada wiele przewag nad rozwiązaniami wprowadzanymi na rynek wiele lat temu.

Kompleksowa kotłownia Domito z pompą ciepła grunt – woda

Kompleksowa kotłownia Domito z pompą ciepła to rozwiązanie, które zapewnia stały komfort cieplny w obsługiwanym budynku. Urządzenia Domito

wyposażone w dodatkowe funkcje pozwalają w pełni obsłużyć nawet najbardziej zaawansowane instalacje grzewcze i chłodzące.

Kompleksowa zabudowa zapewnia kompletną gwarancję producenta na wiele elementów standardowej kotłowni, w tym pełny monitoring przez aplikację internetową. Rozwiązanie dla budynków o zapotrzebowaniu cieplnym od 6 kW do 20 kW.

Zalety:

 • kompatybilny węzeł cieplno-chłodzący z wyświetlaczem umożliwiającym zarządzanie pracą całej kotłowni
 • rozwiązanie dla budynków o zapotrzebowaniu cieplnym od 6 kW do 20 kW
 • w pełni automatyczne urządzenie zapewniające komfort cieplny zarówno w trybie grania i chłodzenia
 • moduł ciepłej wody użytkowej (CWU) eliminujący kosztowne rozwiązania zasobnika z wężownicą w przypadku pomp ciepła
 • moduł chłodzenia pasywnego pozwalający na wykorzystanie gruntu jako źródła chodu
 • do 6 niezależnych obwodów grzewczych pozwalających na utrzymywanie temp. na różnym poziomie
 • moduł zarządzania dolnym źródłem pozwalający wykorzystać ciepło odpadowe z central wentylacyjnych lub pomieszczeń chłodzonych możliwa współpraca z różnymi dolnymi źródłami w tym z kolektorem pionowym i poziomym
 • współpraca z innymi źródłami ciepła (kotłem gazowym, kolektorami słonecznymi, kominkiem)
 • wbudowane wysokoefektywne trzy pompy obiegowe: solanki i wody grzewczej oraz nierdzewna pompa obiegowa ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej ponadto: grupa bezpieczeństwa z zaworami bezpieczeństwa, czujniki ciśnienia i odpowietrznik
 • zdalny dostęp do podglądu bieżącej i archiwalnej pracy pompy ciepła przez internet dzięki aplikacji
 • sterownik współpracujący z BMS lub inteligentnymi domami
 • bezobsługowa praca ogrzewania wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania
 • możliwość aktywnego chłodzenia z wykorzystaniem bufora chłodu oraz wbudowanym zaworem rewersyjnym
 • wysoka efektywność przez cały rok, przy każdych warunkach, dzięki innowacyjnemu autorskiemu sterowaniu elektronicznym zaworem rozprężającym z funkcjami: quick check i security first
 • najbardziej renomowani dostawcy elementów: Copeland Scroll, SWEP, Carel, Grundfos
 • możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Adam Nowak

radca prawny

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i podatkowym. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Anna Krajewska

adwokat

Specjalizuje się w prawie autorskim. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony dóbr intelektualnych i rejestrowania znaków towarowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…