Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła?


Wybór pompy ciepła niesie ze sobą szereg korzyści - poznaj niektóre z nich.

Więcej
Ile mogę zaoszczędzić?

Ile mogę zaoszczędzić?


Koszty paliw ulegają wahaniom, natomiast energia w stałej cenie - jest darmowa.

Więcej
Jak dobrać pompę ciepła?

Jak dobrać pompę ciepła?


Zapoznaj się z poszczególnymi krokami wyboru pompy ciepła.

Więcej
Zasada działania

Zasada działania


Teoria działania pompy ciepła oraz omówienie budowy wewnętrznej, elementów oraz ich zadań.

Więcej
Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez osoby zainteresowane instalacją pompy ciepła.

Więcej
 
 

Dlaczego pompa ciepła?

 

Coraz częstsze badania i obserwacja kierunków rozwoju ogrzewnictwa w krajach rozwiniętych wskazuje na to, że pompy ciepła staną się w przyszłości głównym źródłem ciepła w domach jednorodzinnych. Już dzisiaj w niektórych krajach pompy ciepła stanowią główne źródło ogrzewania w nowo powstających domach. W Szwajcarii jest to 64%, podczas gdy w Szwecji nawet 95%*. Do głównych zalet instalacji pompy ciepła można zaliczyć:

 • prostota instalacji i zabudowy,
 • najbardziej komfortowy i całkowicie bezobsługowy system ogrzewania,
 • mała i czysta kotłownia,
 • brak wymogu konserwacji i nadzoru (tylko przeglądy serwisowe),
 • najniższe koszty eksploatacyjne np. przez możliwość pracy sytemu ogrzewania tylko w drugiej taryfie,
 • uniezależnienie od dostawców paliw (olej, gaz, węgiel, drzewo),
 • stabilne parametry energii elektrycznej w przeciwieństwie do częstych zmian jakości, gazu i oleju czy węgla (zmienności wartości opałowej),
 • brak konieczności corocznych przeglądów kominiarskich oraz instalacji i wymiany (co kilka lat) wkładów kominowych,
 • brak przewymiarowania urządzeń grzewczych dobranych do potrzeb obiektu,
 • komfort użytkowy systemów grzewczych niskotemperaturowych (ogrzewanie podłogowe).

- zgodnie z badaniami z 2016 roku

Głównym źródłem zanieczyszczeń są przestarzałe technologiczne systemy ogrzewania niskiej emisji. To one odpowiedzialne są za największą emisję szkodliwego benzo[a]pirenu (B[a]P) do atmosfery oraz pyłu zawieszonego w powietrzu, który jest przez nas wdychany.

Źródło: Instytut Ekonomii Środowiska - www.iee.org.pl. Artykuł: Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015.

"Niemal 1,5 miliona kotłów użytkowanych przez właścicieli domów jednorodzinnych to stare kotły zasypowe. Fakt, że tak duża część domów jednorodzinnych ogrzewana jest za pomocą nieefektywnych, wysokoemisyjnych i przestarzałych technologicznie urządzeń należy uznać za poważne zapóźnienie cywilizacyjne, a z drugiej strony za ogromne wyzwanie modernizacyjne." - ANNA DWORAKOWSKA, INSTYTUT EKONOMII ŚRODOWISKA

Źródło: Instytut Ekonomii Środowiska - www.iee.org.pl. Artykuł: Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015.

3825 tysięcy domów jednorodzinnych, czyli prawie 4 miliony - to liczba potencjalnych klientów potrzebujących nowoczesnego i ekonomicznego, a przede wszystkim bezpiecznego dla nich samych, systemu ogrzewania, które jest ekologiczne oraz odciąży użytkowników od szkodliwych dla zdrowia czynników i nieprzyjemnych w użytkowaniu rozwiązań.

Źródło: Instytut Ekonomii Środowiska - www.iee.org.pl. Artykuł: Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015.

 

Źródło: PORT PC - http://portpc.pl/. Artykuł: Analiza rynku pomp ciepła - Paweł Lachman

 
 

Ile mogę zaoszczędzić?

 

Koszty eksploatacji zależą w zasadniczej mierze od zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła (a więc od czasu pracy w trybie rocznym). Poza energią elektryczną niezbędną do eksploatacji pompy ciepła można przeanalizować kwestie dotyczące amortyzacji systemu oraz dokonać porównań z innymi systemami (olej opałowy, gaz). Sporządzenie prognoz dotyczących zmian cen energii nie jest sprawą prostą. Jednak przy stale wzrastających cenach energii pompa ciepła (75% bezpłatnej energii cieplnej pobieranej z otoczenia) umożliwia zmniejszenie stopnia zależności kosztów eksploatacyjnych od zmian cen energii. Na dzień dzisiejszy koszty ogrzewania pompą ciepła są rozwiązaniem tańszym od ogrzewania węglem, gazem, olejem opałowym czy drewnem*.

Koszty eksploatacji

Inwestycja w instalację dolnego źródła opłaca się już nawet w przypadku umiarkowanych zmian cen energii. Dodatkowe koszty (w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań alternatywnych) związane z wykonaniem odwiertu mogą się zamortyzować już po upływie 2 lat w przypadku oleju opałowego oraz około 7 lat w przypadku gazu.

Odpowiednie zaprogramowanie pompy ciepła pozwala na obniżenie rachunków

Właściciele pomp starają się je użytkować jak najekonomiczniej. To kwestia nie tylko regulacji urządzenia, ale także nastawiania różnych wartości temperatury w ciągu doby. Przykładowo pompa ciepła jest ustawiona na grzanie głównie w nocy, gdy pobiera prąd w tańszej taryfie (ciepło akumuluje wtedy bufor). Grzanie dzienne załączane jest okresowo. Innym przykładem może być sterowanie temperaturą pomieszczeń od poniedziałku do piątku. Temperatura dzienna, czyli 21°C, jest nastawiona wyłącznie od godziny 13. Pompa zdąży nagrzać wnętrze, nim domownicy wrócą z pracy do domu. Urządzenie przestaje pracować o godzinie 22. Około trzeciej w nocy temperatura spada do 20°C – wtedy pompa znów się włącza. Kiedy rano mieszkańcy wstają, w domu jest 21°C. W soboty i niedziele, gdy rodzina przebywa w domu, pompa pracuje w zakresie temperatury dziennej w godzinach od 8 do 23. Polecanym sposobem zmniejszenia kosztów prądu jest korzystanie z drugiej taryfy (nocnej). Warunkiem jest maksymalne obciążenie mocą instalacji elektrycznej. Załączenie jednocześnie pompy ciepła, pralki, zmywarki, żelazka i odkurzacza może być dużym obciążeniem dla standardowej instalacji.

- na podstawie przeprowadzonych testów i badań w 2017 roku.

Roczny koszt ogrzewania budynku o powierzchni 200 m2 o niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło .

Źródło: PORT PC - http://portpc.pl/. Artykuł: Analiza rynku pomp ciepła - Paweł Lachman

 
 

Jak dobrać pompę ciepła?

 

Dobór pompy ciepła powinien być poprzedzony obliczeniem zapotrzebowania budynku na ciepło. Pompa DomitoEco z gruntowym wymiennikiem daje ciepło wystarczające do ogrzania pomieszczeń w zależności od preferencji użytkowników. Ważnymi elementami pozwalającym na określenie parametrów pompy jest położenie geograficzne, wietrzność oraz nasłonecznienie. Nieuwzględnienie któregokolwiek z czynników może spowodować poważną różnicę pomiędzy rzeczywistym, a wyliczonym zapotrzebowaniem mocy, a w konsekwencji niewłaściwym doborem mocy urządzenia. Nie jest koniecznym decydowanie się od razu na dobór pompy ciepła pokrywającą szczytową moc grzewczą budynku. Należy rozważyć także wersję doboru pompy ciepła na moc średnią w układzie z alternatywnymi dolnymi źródłami.Pozwala to obniżyć w znacznym stopniu koszty inwestycyjne całej instalacji z pompą ciepła. Zapotrzebowanie na moc szczytową występuje jedynie przez krótki okres (3-5 tygodni w roku). W takim przypadku można zainstalować pompę ciepła pokrywającą np. 70% zapotrzebowania mocy, a pozostałe 30% uzyskać z innych źródeł ciepła, np. grzałek elektrycznych, pieca gazowego itp. Taka konfiguracja może zostać zaprogramowana za pomocą sterownika.

Kubatura

Klimat

Dodatkowe źródło energii

Kolejnym elementem jest wydajność dolnego źródła. By zastosować pompę ciepła pokrywającą zapotrzebowanie na moc szczytową, musimy dysponować dolnym źródłem ciepła o wydajności zapewniającej osiągnięcie tej mocy. Parametr ten może być nieraz ograniczony wielkością terenu, brakiem wód podziemnych, brakiem innych możliwości pozyskiwania energii. Nie można zapominać o lokalizacji dolnego źródła. W przypadku zastosowania poziomych gruntowych wymienników ciepła należy uwzględnić fakt, że nie będzie możliwości późniejszej zabudowy zajmowanej przez nie powierzchni. Pamiętać należy również o zaleceniach w zakresie minimalnych odległości od innych elementów infrastruktury i sąsiedztwa.

Źródło dolne pionowe

Źródło dolne poziome

Źródło dolne w technologii GRD

 

Koszt eksploatacji systemu grzewczego zależy od jakości górnego źródła (np. centralnego ogrzewania). W przypadku ogrzewania podłogowego, temperatura zasilania górnego obiegu nie przekracza 35°C. Gwarantuje to bardzo dobry współczynnik COP i tym samym mały rachunek za prąd elektryczny. W przypadku budowy systemu grzewczego w oparciu o grzejniki, temperatura zasilania musi utrzymywać się na poziomie powyżej 55°C. Przekłada się to na spadek COP i wyższe rachunki za prąd elektryczny.

Ogrzewanie grzejnikowe

Ogrzewanie podłogowe

 
 

Zasada działania

 

Gruntowa pompa ciepła (glikol/woda) jest sposobem ekologicznego ogrzewania budynków za pomocą energii cieplnej pobieranej z gruntu z wykorzystaniem niewielkich nakładów energii elektrycznej. Powierzchnia ziemi gromadzi ciepło [dzięki promieniom słonecznym], które jest pobierane przez niskotemperaturowy roztwór glikolu znajdujący się w sondach pionowych, bądź poziomych kolektorach ziemnych. Pobrane ciepło jest oddawane do czynnika chłodniczego, a ochłodzony przezeń glikol ponownie spełnia swoją rolę w obiegu. Zasadą działania pompy ciepła jest cykliczna zmiana stanu fizycznego czynnika chłodniczego krążącego w obiegu termodynamicznym [znajdującego się w pompie] poprzez:

 • sprężanie,
 • skraplanie,
 • rozprężanie,
 • parowanie.

Głównym elementem układu jest sprężarka, która zasilana z zewnątrz za pomocą prądu elektrycznego, spręża parę czynnika chłodniczego, w wyniku czego temperatura pary wzrasta. W skraplaczu para ulega skropleniu oddając swoje ciepło wodzie krążącej w instalacji ogrzewania. Kolejno ciekły i nadal sprężony czynnik chłodniczy przepływa przez zawór rozprężny i w procesie rozprężania następuje gwałtowny spadek jego temperatury. Następnie czynnik chłodniczy, przepływając pod niskim ciśnieniem przez parownik ogrzewa się pobierając ciepło od czynnika roboczego (glikolu) dolnego źródła. W wyniku ogrzania czynnik chłodniczy odparowuje, a para zasysana jest przez sprężarkę i następuje powtórzenie całego cyklu.

 
 
 

Najczęstsze pytania

 

Czy instalacja dolnego źródła pompy ciepła może wpływać na roślinność w ogrodzie?

Instalacja dolnego źródła nie wpływają na rośliność w naszym ogrodzie. Należy jedynie pamiętać, że przy instalacji systemów niezbędne jest częściwe rozkopanie gleby, więc nasze obecne ogródki mogą ulec zniszczeniu.


Czy system grzewczy pompy ciepła jest samowystarczalny?

Nie. Systemy grzewczy pompy ciepła musi posiadać dostęp do prądu. Zużycie prądu jest jednak minimalne i nie wpływa na opłacalność systemów. Jeżeli chcemy posiadać samowystarczalny system grzewczy w domu, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.


Jak długi jest okres eksploatacji gruntowej pompy ciepła?

Okres eksploatacji pionowego gruntowego wymiennika cieplnego (dolnego źródła) w przypadku certyfikowanych produktów wykonanych w fachowy sposób wynosi od około 50 do nawet 100 lat.


Czy wymagane jest zezwolenie?

Pionowe gruntowe wymienniki ciepła w większości przypadków wymagają zgłoszenia do Starostwa Powiatowego. Najczęściej prostszym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić czas będzie zlecenie sporządzenia tego zgłoszenia fachowej firmie wiertniczej.


Czy muszę brać pod uwagę zdanie sąsiadów?

Każdej osobie przysługują te same prawa do korzystania z bogactwa naturalnego, jakim jest energia solarna skumulowana w ziemi. Z tego względu ważnym jest, aby pionowe gruntowe wymienniki ciepła nie oddziaływały wzajemnie negatywnie na siebie. W praktyce przyjęła się minimalna odległość między nimi, która w przypadku głębokości pionowych kolektorów do 70 m wynosi minimum 6 m, uwzględniając 3 m od granicy działki. W przypadku głębokości większej od 70 m odległość ta wynosi 8 m, uwzględniając również 3 m od granicy działki. W przypadku pionowych kolektorów o głębokości większej od 100 m należy stwierdzić brak wzajemnego negatywnego oddziaływania w oparciu o modele symulacyjne.


Czy są ograniczenia dotyczące głębokości odwiertu oraz miejsca ich wykonania?

Ograniczenia takie istnieją tylko w przypadku terenów objętych szkodami górniczymi oraz w przypadkach, gdy władze mogą nałożyć obowiązki wynikające z konieczności ochrony wód gruntowych. W pozostałych sytuacjach często dobrym rozwiązaniem będzie wykonanie mniejszej ilości odwiertów o większej głębokości.


Jak duża i głośna jest pompa ciepła?

Pompa ciepła jest nie większa od standardowego kotła gazowego i zazwyczaj ustawia się ją w pomieszczeniu technicznym, piwnicy lub w kotłowni, dzięki czemu odgłosy pracy, których głośność oscyluje na poziomie pracy lodówki, są ledwie słyszalne.


Czy również w moim już istniejącym domu mogę korzystać z energii cieplnej ziemi?

Tak. Należy jednak wziąć pod uwagę pewne warunki brzegowe dotyczące instalacji grzewczych, aby pompa ciepła mogła pracować efektywnie. Zaleca się najpierw ocieplić dom, zmodernizować instalację grzewczą, aby zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne budynku oraz zapewnić możliwość eksploatacji istniejącego systemu grzewczego przy niższej temperaturze zasilania (np. ogrzewanie podłogowe, niskotemperaturowe grzejniki).